Bemutatkozás

A VINGIS létrehívásának alapvető oka az európai uniós tagságból eredő kötelezettség volt. Az uniós elvárások szerint az agrárpolitikáért felelős minisztériumnak, mint a szőlő-bor ágazatot irányító intézménynek, saját szőlőültetvény szintű és teljes körű, naprakész adatbázissal kell rendelkeznie, hogy Magyarország hozzájusson az ágazatra jutó Európai Közösségi támogatásokhoz.

Az EU szempontjából az a legfontosabb kérdés, hogy az egyes országok közigazgatási apparátusa a szőlő-bor szektorra jutó agrártámogatásokat (kivágási- és szerkezetátalakítási támogatások, termelési kvóták kezelése) valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borok termőhelyi földrajzi lehatárolását a térinformatika segítségével is kövesse, és ellenőrizhetővé tegye.

Az FM megbízásából a Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI) 2001-ben kezdődött el a VINGIS kiépítése, hogy Magyarország is megfeleljen az elvárásoknak. A kiépítés több ütemben valósult meg, melynek előrehaladását az EU szakértői folyamatosan figyelemmel kísérték, és jónak találták. A VINGIS üzemeltetési tevékenység 2017. január 1-től a Budapest Főváros Kormányhivatala, Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály keretén belül valósult meg. További intézményi átszervezések miatt 2019. október 15.-től Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályától többek között a VlNGlS-szel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységek is a Nemzeti Földügyi Központba (NFK) kerültek át. Az intézményi intézményi integráció eredményeként az NFK Agrár-vidékfejlesztési Térképészeti Főosztálya biztosította a feladatok zökkenőmentes ellátását. A Nemzeti Földügyi Központ 2024. május 31. napjával beolvadásos különválással történő megszűnése során főosztályunk 2024. június 1-ével a Magyar Államkincstárba olvadt be, és a továbbiakban Agrártámogatási Térképészeti Főosztály néven látja el feladatait.

A VINGIS működését meghatározó főbb jogszabályok:

  • A Bizottság (EU) 2018/273 rendelete
  • 2020. évi CLXIII. törvény a szőlészetről és borászatról
  • 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
  • 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet

A mára már az egész országra kiterjedően működő rendszer a szakma főbb szereplői számára nyújt fontos információkat mindennapi munkájukhoz. A rendszer összeköti és térben ábrázolja az ágazat fontosabb adatbázisait, ezen felül pedig olyan többlet térbeli információt tartalmaz, mely elengedhetetlen mind a hegyközségek, mind pedig a támogatást és az eredetvédelmet ellenőrző szervek munkájához.

A VINGIS rendszer zárt, csak meghatározott intézmények férnek hozzá, mert célja az EU támogatások felhasználásának, és az eredetvédelemnek az ellenőrzése. A VINGIS WEB rendszer elérése kizárólag érvényes felhasználó név + jelszó segítségével lehetséges. A 26/2021. (VII. 29.) A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló AM rendelet 15.§ (8) bekezdése rendelkezik arról, hogy ki kaphat hozzáférést a VINGIS rendszerhez.

Amennyiben a felsorolt intézmények egyikében dolgozik, és szeretne hozzáférést kapni a VINGIS WEB böngésző rendszerhez, kérjük regisztráljon ezen az oldalon.

A VINGIS tulajdonosa a Magyar Állam, megbízásából pedig az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a tulajdonosi jogokat, és működteti a rendszert.

Amennyiben agráregyetemek dolgozója vagy hallgatója, esetleg hivatali feladataihoz lenne szüksége a VINGIS használatához, de munkáltatója nem szerepel a jogszabályban, kérelemmel fordulhat az AM Borászati, Eredetvédelmi és Agrármarketing Főosztályához a VINGIS hozzáférésének engedélyezéséért. Az AM jóváhagyásával már regisztrálhat az oldalon, ahol a kitöltött és aláírt adatlap mellé mellékelni kell az AM engedélyt is.