Kiépítés fázisai

A szőlőültetvényregiszter térinformatikai hátterének kialakítása hegyközségek nyilvántartása alapján
Az FVM-nek, mint a szőlő-bor ágazatot irányító Intézménynek, saját termelői szintű, teljes körű, naprakész és állandóan frissített adatbázissal kell rendelkeznie, hogy Magyarország hozzájusson az ágazatra jutó Közösségi támogatásokhoz.

Ezért került meghatározásra az a feladatsor az ANP keretében, amelynek egyik kiemelt célja a hazai és EU jelenlegi és jövőbeni igényeinek kielégítését szolgáló szőlő ültetvényregiszter térinformatikai adatstruktúrájának kialakítása.

A 1593/2000/EK rendelet szerint a tagállamoknak, 2005. január 1-jétől a mezőgazdasági parcelláikat, beleértve a szőlőültetvényeket is, térinformatikai rendszerben kell nyilvántartani. A magyar joganyagban a 2004.évi XVIII. törvény és a 102/2004. (VI.3.) FVM rendelet részletesen szabályozza a VINGIS működtetését.

Az EU szempontjából az a legfontosabb kérdés, hogy az egyes országok közigazgatási apparátusa a szőlő-bor szektorra jutó agrártámogatásokat (kivágási- és szerkezetátalakítási támogatások, termelési kvóták kezelése) a térinformatika segítségével is kövesse, és ellenőrizhetővé tegye.

A projekt kiépítésének elsõ fázisa (2001-2002) a teljes terület mintegy 20%-ára terjedt ki, mely 4 borvidéket, 48 hegyközséget és 70 települést, 40 000 ültetvényt és 13 000 hektárt érintett.

A hegyközségekbe telepített térképcsomag a szõlõültetvények vektoros állományát tartalmazza a hozzá tartozó adatbázissal, valamint az azok kezelését végző programot, továbbá borvidékenként egy hegyközségben kísérleti jelleggel néhány kiegészítő térképet (lejtőkategória-, kitettség- és magasság intervallum térkép, dűlőtérkép, termőhelyi kataszteri térkép) is.
A projekt második fázisában (2002-2003) 6 újabb borvidék vált a program részévé. Az országos kiterjesztés után a VINGIS rendszer évenkénti frissítése lesz a FÖMI feladata, amelyet a hegybírók által minden év június 30-ig szolgáltatott adatok alapján végez el.

Az MVH, az OMMI, az SzBKI feladatainak ellátásához szükséges módon betekinthet a VINGIS adatbázisba.
A FÖMI éves frissítésben az FVM és a HNT részére a szőlőültetvények országos fedvényét és a termőhelyi kataszteri fedvényt megküldi.